Diensten

Diensten

Bedrijfsplanning

In ieder bedrijf is het belangrijk om bij te sturen in de dagelijkse operatie. Wanneer dit vroeg gesignaleerd worden, kan dit middels kleine bijsturingen en gaat dit over het algemeen in goede harmonie. Wanneer er geen goed zicht is op complexe bedrijfsprocessen, vaak wanneer het bedrijf snel groeit, lopen samenwerkingen tussen mensen en processen vaak niet meer goed en onderlinge afstemming gaat niet meer vanzelf. Bedrijven komen door groeistuipen in een andere fase waarin vaak het handmatig bijhouden van zaken niet meer goed gaat. Hiervoor is automatisering een goede oplossing, maar enkel automatisering, zorgt ervoor dat het probleem verborgen blijven. Onderlinge samenwerkingen tussen afdelingen en mensen komen daardoor onder druk, door werkdruk, doordat systemen niet zijn meegegroeid en vergen daardoor een nieuw procesdesign. Door opnieuw te kijken naar individuele processen, taken en de samenwerking daartussen  is veel te winnen. Gedurende de tijd verloopt een proces, deze procesdrift (het afdrijven van het initiële proces) mondt vaak uit in stroeve samenwerking, veel e-mailverkeer en weinig vertrouwen in systemen en processen. Het goed opschrijven van processen en ondersteunen door systemen zorgt ervoor dat dit langzaam terugkomt. Dit vertrouwen dat iedereen zijn taken netjes uitvoert, zorgt voor een geoliede machine, in Lean termen: Quiet Operation.
Planning

Hierboven een typisch voorbeeld van een planningsgrafiek. In een oogopslag in rood het aantal orders dat op een dag is binnengekomen, in blauw het aantal orders dat verwerkt is. En het belangrijkste in groen, het aantal openstaande orders en de trend. Door de trend te observeren is eenvoudig te zien of het onderhanden werk toeneemt of afneemt en de ratio versus output vertelt ook meteen wat over de doorlooptijd. Dit soort overzichten zijn op allerlei niveaus noodzakelijk, dit kan voor het hele bedrijf (orders), afdelingen (half fabricaten) en dus ook voor verschillende eenheden (euro's, stuks, onderdelen, meters, inhoud, etc), maar ook voor openstaande facturen, offertes klachten, etc. Al deze facetten van een bedrijf hebben drukke en minder drukke periodes en het tijdig schuiven van flexibele medewerkers kan veel overwerk en drukte voorkomen. Door dit te koppelen aan een forecast, kan er vooraf geanticipeerd worden op drukke perioden of onderbezettingsperiode.


Dit soort inzichten zijn ook voor andere klanten gebouwd, zoals bijvoorbeeld het aantal fietsen op voorraad. Er zit veel cashflow in het aantal fietsen, door dit te koppelen aan backorder bestanden van meerdere leveranciers (inkoop) en de verkoop forecast. ontstaat een goed beeld voor de cashflow voor 12 maanden vooruit. Erg belangrijk in veel bedrijven om te voorkomen dat een tekort aan cashflow zorgt voor stress en een mogelijke gang naar de bank.

25,088 Forecasting Photos - Free & Royalty-Free Stock Photos from Dreamstime
Forecasting - S&OP

Hebt u moeite met het opzetten van een goed forecasting proces, het regelmatig evalueren van voorspelling en dit weer op een goede manier toepassen in de rest van uw bedrijf. Vaak wordt er jaarlijks een budget forecast opgesteld, maar wordt al die moeite in dit proces nergens verder gebruikt. Door maandelijks deze gegevens te evalueren en te gebruiken wordt er proactief geanticipeerd op veranderingen en worden kansen in de markt eerder gesignaleerd. Het is cruciaal dat deze gegevens geprepareerd en kort en bondig worden weergegeven zodat de tijd vooral gaat zitten in het bespreken van mogelijke scenario's en niet in tijdrovende analyses of ruwe data verwerken. Heeft u ondersteuning nodig met het vertalen van een budget forecast naar een materiaal forecast op het laagste niveau, hier hebben wij veel ervaring mee en kunnen u helpen. Hier zijn grote besparingen mee te realiseren, in lagere veiligheidsvoorraden, minder over de datum voorraad en minder nee verkoop door voorraad tekort. Door automatisering is de frequentie eenvoudig te verhogen en accuratesse te verbeteren, ondersteund met de juiste processen gaat het hele bedrijf beter functioneren.

Waarom deze diensten

Door de digitale revolutie die de laatste jaren heeft plaatsgevonden is er heel veel data beschikbaar gekomen in heel veel bedrijven. Helaas worden dit soort gegevens te weinig gebruikt en kan er veel meer uitgehaald worden. Dit vraagt een specifieke expertise die niet in ieder bedrijf aanwezig is. Dit hoeft niet continue aanwezig te zijn, bij het goed opzetten van processen, ondersteund door de juist automatisering kan er heel veel binnen de huidige bezetting worden gedaan, enkel het proces inrichten en de automatisering vergt specifieke kennis. Laat mij u daarbij helpen.

Door vroeg te investeren in deze digitale revolutie blijft u uw concurrenten voor

Onder het genot van een kopje koffie bespreken we de mogelijkheden om een korte inventaris te doen over de eventuele voordelen, uiteraard geheel vrijblijvend. 

2,308,626 Koffie Foto's - gratis en royaltyvrije stockfoto's uit Dreamstime